Postmodernisme … beleving, weg beleving

Na een periode van bewonersparticipatie in de zeventiger jaren zien we een comeback van professionele vormgevers. Net als de participerende bewoners, nemen zij afstand van de op functionaliteit gerichte, modernistische architectuur, en streven zij naar een architectuur waar de beleving voorop staat.