Nieuw Haags centrumgebied CS Oost

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende tien jaar de schakel vormen tussen de economische kernen rond Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Deze concept-gebiedsvisie Centraal Station Oost is door het college van B&W vastgesteld.