Uitbreiding Brusselse metro met zeven nieuwe stations tegen 2025

Als Europese hoofdstad heeft Brussel nood aan een performanter aanbod openbaar vervoer. Daarom stellen Beliris, de MIVB, Mobiel Brussel en BMN het voorontwerp voor van het ondergrondse metronetwerk tussen het Noordstation en Bordet. Dit uitbreidingsproject beoogt een verbetering van de mobiliteit in de hoofdstad, met minder autoverkeer en een ruimer aanbod op het vlak van openbaar vervoer. Doelstelling? Een hogere levenskwaliteit voor de stadsbewoners, werknemers en vele bezoekers van de hoofdstad.