Personalia - Nieuwe leiding Witteveen+Bos Maastricht

Ir. Roberto A. Zanetti is het nieuwe hoofd van de Maastrichtse vestiging van Witteveen+Bos. Hij volgt hiermee ir Jaap Spaans op die zich gaat richten op het vakgebied ondergronds ruimtegebruik.