Rodermond verlaat Stimuleringsfonds

De Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt bekend dat de huidige bestuurder Janny Rodermond met ingang van 1 september 2016 vertrekt. Haar benoemingstermijn loopt af en ze nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Rodermond, die tot 2002 hoofdredacteur was van de Architect, wordt in haar omgeving vooral geroemd door de wijze waarop ze het Stimuleringsfonds de afgelopen jaren verbreedde van architectuur naar architectuur, vormgeving en e-cultuur.