Oplevering - Patio’s met hout en kunststof in een betonnen hal

Het jonge bureau CUBE-architecten ontwierp voor opdrachtgever Startgoed Amsterdam een bedrijfsverzamelgebouw in een voormalig waterleidingbedrijf aan de Transformatorweg.