Kansen voor ´lead architect´ door toename Design & Build projecten

Architecten ontpoppen zich steeds vaker als risicodragend ‘lead-architect’ of bouwmeester en nemen daarmee de plaats van de hoofdaannemer in. Vooral middelgrote architecten­bureaus combineren die rol met Design & Construct-contracten.