Slotfase Oosterdokseiland

De kop van Oosterdokseiland in Amsterdam wordt een levendige omgeving waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Dit laatste deelplan, ontworpen door UN Studio/Ben van Berkel, is het sluitstuk voor de totstandkoming van dit gebied. Gebiedsontwikkelaar BPD gaat de laatste twee kavels van het gebied realiseren.