Verslag projectbezoek NMM Soesterberg

Afgelopen woensdag bracht de Architect een projectbezoek aan het Nationaal Militair Museum (NMM). Volgens hoofdredacteur Harm Tilman, die het projectbezoek opende, is het gebouw om een aantal redenen bijzonder. Het kwam tot stand via een DBFMO model. Zowel het landschap als het museum hebben een enorme schaal. De constructie en het grote dak zijn interessant. Daarbij is een combinatie van een daglichtmuseum en zwarte doos gerealiseerd. Het meest interessant is de synthese van deze; “architectectuur in de klassieke zin van het woord”, aldus Tilman.