de Architect oktober 2016

In het oktobernummer staat woningbouw centraal. Nederland heeft tot 2040 een miljoen woningen nodig. Vriend en vijand zijn het er over eens dat deze woningen niet moeten worden gebouwd in nieuwe grootschalige Vinex-wijken, maar dan wel. Oplossingen worden gezocht in de herbestemming van onbenutte terreinen en leegstaande gebouwen. 'Maar dat is niet voldoende', zo schrijft Harm in zijn redactioneel.