Leo de Jonge overleden

Leo de Jonge is 26 december op negentigjarige leeftijd overleden. De grondlegger van het huidige bureau Spring architecten liet de gebruiker altijd prevaleren boven de vorm. Hij maakte zich sterk voor de functionaliteit van woningen, zorgcomplexen en scholen en propageerde al begin jaren zestig aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.