Nominaties Gouden Piramide bekend

De jury van de Gouden Piramide, onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, heeft vijf opdrachtgevers genomineerd. Het thema van de prijs is dit jaar architectuur.
Delen:

De genomineerden zijn:

Stichting Hermitage aan de Amstel met het gelijknamige project in Amsterdam


Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum

Technische Universiteit Delft met BK-City, de nieuwe huisvesting van de faculteit bouwkunde na de brand


Dr. Schaepmanstichting met de transformatie van een kerk tot de basisschool St. Plechelmus in Hengelo

Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige sportcentrum voor jongeren met een handicap in Amsterdam

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en VenW en bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een trofee en een publicatie met de beste inzendingen.

www.goudenpiramide.nl