Blog - Mies in Heerlen: watching the detectives

Ludwig Mies van der Rohe is een van de grootste architecten van de twintigste eeuw. Hij bouwde in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw grensverleggende huizen, ontwerp het Barcelona paviljoen met de Barcelona stoel en tekende na de oorlog voor veel hoogbouw en universiteitsge-bouwen in Chicago, ongekend voor die tijd. Zijn werk is nog steeds actueel maar onttrekt zich niet aan de tand des tijds. Moeten we het behouden? Zo ja, op welke manier?