Strategie - Positie architect onder druk

Nu publieke opdrachtgevers zich terugtrekken, is het primaat van de stedelijke ontwikkeling steeds meer bij de private sector komen te liggen. Deze verschuiving beïnvloedt de manier waarop onze steden worden ontworpen, en vraagt van architecten om een nieuw begrip van de stad.