Techniek - Gebouwen in hun omgeving

Over het werk van Cepezed kunnen we blijven schrijven. Een oorzaak daarvoor moet gezocht worden in het feit dat het Delftse architectenbureau zich ten doel stelt om bij elk project de bakens een stukje verder te verzetten wat betreft techniek, efficiëntie en duurzaamheid. Om het aantal artikelen binnen de perken te houden, ditmaal een dubbelbespreking van twee gebouwen: het kwr Watercycle Research Institute in Nieuwegein en het Leefmilieu-gebouw in Brussel.