Architectenselectie asielzoekerscentrum Azelo bekend

Reitsema & partners architecten en LKSVDD architecten zijn geselecteerd om het ontwerp te maken voor het asielzoekerscentrum (azc) in Azelo. Het ontwerp bestaat uit een centrum voor de huisvesting van 550 asielzoekers, een kinderspeelzaal, recreatieruimtes en kantoren.
Delen:

De gebouwen, moesten in de opdracht een maatschappelijke restwaarde hebben, zodat het gebouw op termijn geschikt is voor andere doeleinden. Reitsema & Partners achitecten en LKSVDD architecten maakten een voorstel waarin de woningen eenvoudig en degelijk worden, maar wel zorgvuldig gematerialiseerd.

Naar aanleiding van de staat waarin het azc in Borne zich bevindt besloot het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over te gaan tot herontwikkeling voor een duurzame locatie en schreef daarvoor een architectenselectie uit. In de plannen van het COA wordt wel rekening gehouden met de oorspronkelijke opzet en monumentaliteit van het gebouw.

Onlangs won Reitsma & Partners de selectie voor een duurzaam stedebouwkundig plan in Genua (Italië) en voor een paviljoen voor het kunstfestival grenswerk in Enschede.