Prinses Julianakazerne krijgt woonbestemming

Het voormalige defensiecomplex de Prinses Julianakazerne aan de Thérèse Schwartzestraat kan in de toekomst goed dienen als woonbestemming. Voorwaarde voor de ontwikkeling is dat de monumentale waarde van het complex gerespecteerd blijft. Het college van Den Haag stelde onlangs de kaders vast voor toekomstige ontwikkelingen van de kazerne (eigendom van het rijk) en de omgeving eromheen. Het Rijksvastgoedbedrijf start binnenkort met de verkoopprocedure.
Delen:

Hergebruik en behoud van het bestaande gebouw is het uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. Nieuwe bebouwing/ uitbreiding is onder voorwaarden toegestaan maar mag niet hoger dan drie bouwlagen worden en moet in uitstraling passen bij het uiterlijk van de voormalige kazerne.

Eventuele uitbreiding kan verder alleen aan de zuidoostzijde van het bestaande complex komen. Daarbij moet de landschappelijke uitstraling behouden blijven net als het groen om het complex heen. Ook wordt de watergang aan deze kant hersteld. En om het terrein een toegankelijker uiterlijk te geven worden de hekwerken verwijderd. Een andere voorwaarde is dat parkeerplekken op het eigen terrein komen.

Mogelijkheden
Tijdens de Provada in 2014 toonde Ton Bons van Renium adviseurs welke transformatiemogelijkheden het defensiegebouw heeft. Op uitnodiging van het RijksVastgoedBedrijf (RVB) lichtte hij samen met Evert Jan Bronda de plannen nader toe.

“Wij presenteerden twee mogelijke transformatiescenario’s: zorgappartementen of een hotel. Beide zijn mogelijk, We hebben de herbestemming van de Julianakazerne naar een hotelfunctie verder onderzocht, aangezien de transformatie naar een hotel vanaf de start een rendabele business case is”,  vertelt Ton Bons.”

Qua soorten woningen is er ruimte voor de bestemmingen wonen, woon- werken of wonen in combinatie met zorg. Studentenhuisvesting is niet toegestaan vanwege het rustige karakter van de wijk. Ook het bestemmen als kantoorruimte is niet mogelijk. In de aanloop naar de definitieve nota is overleg met de buurt geweest.

Historie

De locatie ligt in het Stadsdeel Haagse Hout in de buurt Uilennest in de wijk Benoordenhout en ligt op de gemeentegrens van Den Haag en Wassenaar. De buurt Uilennest dankt zijn naam aan de oude boerderij ‘het Uilennest’. De Prinses Julianakazerne is gebouwd op het terrein waar deze boerderij was gevestigd. De boerderij was in gebruik als herstellingsoord voor paarden en maakte onderdeel uit van het landgoed Oosterbeek. Het landgoed was omringd door een watergang. De boerderij werd in de Tweede Wereldoorlog gesloopt om plaats te maken voor een kazerne voor de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog werd het complex bezit van de overheid (Koninklijke Landmacht). Vanaf 1990 vond er een herstructurering plaats binnen Defensie. Deze herstructurering had directe invloed op de bezettingsgraad van de kazerne. Sinds 2013 staat de kazerne leeg.

Actie abonnement de Architect