Renovatie huizen levert miljarden op

Als bij het renoveren van woningen energiebesparende maatregelen worden getroffen, kan de overheid in de jaren tot 2020 13 miljard euro besparen. Daarnaast levert het 40.000 banen op.