de Architect juni is nu uit

Op de cover van de juni-editie staat de architect als ondernemer, in de persoon van de jonge architect Arnold van Ouwerkerk. Dat architecten ondernemers zijn is tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Technische en maatschappelijke veranderingen scheppen telkens nieuwe kaders en kansen. Naast nieuwbouw nemen renovatie herbestemming in omvang toe. Ook de manieren om aan werk te komen zijn anders aan het worden.