Leiding geven in nieuwe ontwerpprocessen

De rol van de architect is aan het veranderen. Het aansturen van traditionele bouwprocessen richt zich doorgaans op het bewaken van een goede en tijdige uitvoering van individuele taken en van de onderlinge aansluiting tussen de verschillende procesonderdelen.