Blog - Veld Volume en vrijheid. Deel 1: Wat leren we van het grid?

Tot nu toe heb ik me nooit uitgelaten over hoe te ontwerpen. Dat was ook niet nodig waar het ging om functionaliteit, beleving of verborgen boodschappen. Elke vormgever kan daarmee aan het werk gaan. Maar schrijvend over stedenbouwkundige kwaliteiten, zoals houvast bij ruimtelijke en sociale oriëntatie, voorzieningen voor ‘terloopse contacten’ of het onderscheid tussen een centrale en een perifere ontsluiting, bekroop me het gevoel dat hier meer nodig was!