Blog - Veld Volume en vrijheid. Deel 3: Volumes

In de vorige episode hebben we gezien hoe wensen ten aanzien van aantallen en configuratie kunnen leiden tot een veldenplan dat de structuur heeft van een boom. In deze episode maken we deze structuur compleet door de volumes toe te voegen die nodig zijn voor de gewenste voorzieningen en door de stapelwijze van deze voorzieningen te bepalen.
Basisstructuur