Transformatieplein 2015: van gevangenis naar hotel, van kantoor naar kustgebonden woning?

Gebouwen transformeren om ze opnieuw een toekomst te geven. Dat is de insteek waarmee acht vastgoedobjecten worden aangeboden tijdens het Transformatieplein op de Provada. Ontwikkelaars en ondernemende architecten worden uitgenodigd hun visie op deze gebouwen te presenteren aan de eigenaars. Voor de regio Rotterdam is dat de gemeente, voor de overige projecten is dat het Rijksvastgoedbedrijf.
Delen:

De gebouwen voor deze editie van het Transformatieplein zijn niet de minste. Wat te denken van de voormalige koepelgevangenis in Arnhem, waar OMA in 1980 een renovatieplan voor ontwierp, of het voormalig RWS-kantoor in Scheveningen, dat fier op de dijk staat, met uitzicht over zee? Het volledige aanbod van gebouwen waar partijen op kunnen pitchen is te vinden op de website van het Transformatieplein.


De koepelgevangenis in Arnhem, een van de objecten waarop partijen kunnen pitchen tijdens het Transformatieplein.

Professionals verbinden

Voorgaande edities resulteerde een aantal pitches tot mooie spin-offs voor nieuwe projecten. Maar belangrijker nog is de aandacht voor de opgave, die in een professionele omgeving naar een hoger plan wordt getild. Om dit proces nog beter te faciliteren dan voorgaande jaren het geval was, introduceert het team van Vastgoedmarkt, de Architect en Cobouw de afsprakenmodule, waar deelnemers worden gekoppeld aan relevante marktpartijen.

In gesprek met marktpartijen

Chris Zwiers van Oeverzaaijer was vorig jaar ook van de partij tijdens het Transformatieplein. In een interview roemt hij de ruimte die zijn bureau krijgt om informatie te delen en de expertise van het bureau te tonen aan een vakpubliek. “Duurzaamheid betekent kennis en ideeën delen, dat is een belangrijk aspect van het Transformatieplein.” Leonie Melchers van Gemeente Rotterdam deelt de mening van Zwiers. “We vinden het heel belangrijk om als gemeente zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met partijen die actief zijn in de markt. Op het Transformatieplein ontmoeten we deze mensen en komen we samen tot nieuwe ideeën en uitwerkingsrichtingen.

Ook je expertise tonen?

Wij dagen je uit om te laten zien dat je in staat bent om gebouwen die soms al geruime tijd leeg staan, nieuw leven in te blazen met een creatief plan. Je kunt je tot en met volgende week aanmelden. Naast de gelegenheid om te pitchen voor de eigenaar, is er een uitgebreid programma waar jij als professional de gelegenheid krijgt om je expertise met betrekking tot de transformatieopgave te tonen tijdens hét vastgoedevenement van het jaar.


Het voormalig RWS-kantoor in Scheveningen. Straks woningen en winkels?