Groeten uit Rodez - Op zoek naar een ander zwart

Pierre Soulages (1919) is de belangrijkste, nog levende Franse kunstenaar. Zijn gehele oeuvre is een zoektocht naar een ‘outrenoir’ (of ‘noir-lumière’), en onderscheidt zichdoor een consequent radicalisme.