Erick van Egeraat over de World Expo Rotterdam 2025

Alles wat hij doet, steekt Erick van Egeraat ambitieus in. Dat geldt ook voor de World Expo Rotterdam 2025, waar hij mede-initiatiefnemer van is. Van Egeraat voorziet grote kansen voor het lange waterfront van Rotterdam, waar tot op heden niet genoeg mee is gedaan volgens de Rotterdamse architect. Het evenement moet Rotterdam een grote impuls geven in zijn verdere ontwikkeling als havenstad. Hoofdredacteur Harm Tilman ondervroeg hem over dit particuliere project.

In het maartnummer van de Architect spreekt Van Egeraat openhartig over de stad waar hij woont en werkt en welke rol hij de wereld expo ziet vervullen. “Rotterdam prijkt op veel lijstjes met de meest verkieslijke bestemmingen van de wereld. Men vindt dat men het goed doet. Maar is dat ook zo? De stad groeit niet meer en heeft binnen de ring nog geen half miljoen inwoners. Dat past niet bij de een stad met een wereldhaven.“

Er zit iets fundamenteel niet goed

Alhoewel Van Egeraat de stad en haar inwoners veel goede eigenschappen toedicht, ziet hij ook dat er iets grondig moet veranderen om de stad aantrekkelijk te houden. “De stad bezit een interessante skyline, er is veel ruimte, en er heerst een niet-praten-maar-doen houding; volop potentie dus. Maar je kunt zoiets misschien nog wel twintig jaar tegen jezelf blijven zeggen, maar zeker geen dertig of veertig jaar. De hele wereld loopt sneller dan Nederland en Nederland gaat weer sneller dan Rotterdam. Er zit fundamenteel iets niet goed.”

Inzetten op positie Rotterdam als Deltagebied

Om het tij te keren, moet de stad Rotterdam haar positie als deltagebied versterken. Overal ter wereld groeien deltagebieden vanwege hun belang in het wereldwijde handelsverkeer. Straks woont 90 procent van de wereldbevolking in Metropolen, waarvan tachtig procent langs de kust of aan een delta liggen, aldus Van Egeraat. Voor Rotterdam is het dus cruciaal om een visie te vormen op haar propositie voor de komende vijftig jaar. Gaat ze, net als de afgelopen decennia, inzetten op het faciliteren van goederentransport? Of zetten we in op leefklimaat, watermanagement en duurzame productie?

World Expo als ‘Legacy’ voor de toekomst

Dergelijke vragen wil Van Egeraat middels de World Explo gaan onderzoeken. Niet door het neerzetten van tijdelijke paviljoens waarin ideeën worden geprojecteerd, maar door initiatieven te realiseren die een ‘legacy’ zijn voor de toekomst. “Ons initiatief legt de lat hoger en kan Rotterdam een enorme boost geven. Het is verbazingwekkend te zien hoe veel steun we nu al krijgen uit alle hoeken. “


Fotograaf Maarten Kools

De rest van het interview valt te lezen in de Architect, maart 2015

Actie abonnement de Architect