Ontwerp - Ontwerpen met wind

De stationsomgeving van het nieuwe Rotterdam Centraal verschilt in veel opzichten niet van een willekeurige andere, maar biedt door klimaat, geschiedenis en cultuur toch een unieke ruimtelijke ervaring.