MFA Het Klooster

Leenders Architecten heeft de oude voordeur van het klooster opengezet welke leidt naar een 'dorpspatio', die het hart van Zijtaart genoemd kan worden. Vanuit deze patio worden de verschillende functies ontsloten. De oude U-vorm van het klooster wordt gesloten nieuwbouw weke zich opent zich naar de oude kloostertuin. De prachtige kapel is als aula vrijwel geheel behouden.

Door een podiumtrap worden de onder- en bovenbouw van de school met elkaar verbonden en hier komt iedereen samen.

Met name de schoolfunctie binnen MFA Klooster Zijtaart vraagt om een flexibele indeling met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs het aantal leerlingen. Dit hebben wij uitgewerkt door de bestaande constructie van dragende gangwanden te vervangen door een kolommen- en balkenstructuur. Hierbinnen zijn lichte scheidingswanden aangebracht die in de toekomst verwijderd of verplaatst kunnen worden.

In het ontwerp is er veel aandacht besteed aan de ventilatie van de schoollokalen. In het kader van de ‘frisse scholen’-adviezen zoals vastgelegd door de GGD wordt er hier een installatie aangelegd die ver boven de landelijke normering ligt. Door het toepassen van warmteterugwinning en CO2-meters wordt het energieverbruik van deze installatie beperkt. Deze insteek heeft de provincie doen besluiten om het klooster Zijtaart te gebruiken als pilotproject in het kader van “frisse scholen”.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Gemeente Veghel

 • Ontwerpbureau

  Leenders Architecten

 • Projectarchitect(en)

  Ir. Hans van den Tillaart

 • Oplevering

  19-08-2011

 • Programma

  MFA Basisschool, dorpshuis, gymzaal, evenementenzaal

 • Plaats

  Zijtaart

 • Adviseur installaties

  Deerns adviesbureau

 • Adviseur akoestiek

  DGMR

 • Aannemer

  Van Wijnen

 • Bouwmanagement

  Goudstikker - De Vries

 • Bruto vloeroppervlakte (m2)

  5300

 • Voorlopig ontwerp

  01-11-2007

 • Definitief ontwerp

  30-11-2008

 • Aanvang bouw

  04-11-2011