Video van de Week - High Eccentricity

High Eccentricity is een stoel/sculpturale kruk van Studio Libertiny & Brdr.Krüger. die is gebaseerd op de eenzame rotsformaties op de geërodeerde oever van Baja California, Mexico.