Architectuur en film: La Notte in EYE

Wie na het AFFR in Rotterdam (7-11 oktober) nog niet genoeg architectuur in films heeft gezien, is op 13 oktober welkom in Eye. Daar houdt Steven Jacobs een inleiding bij La notte van de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni. In deze film is de toeschouwer zich meer dan anders bewust van de omgeving waarin de karakters zich bewegen. De stad lijkt op verschillende momenten zelfs de hoofdrolspeler te zijn.