nieuws

BNA ondertekent Grondstoffenakkoord

Techniek

Deze week heeft de BNA in Den Haag met een groot aantal andere publieke en private partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend. De BNA onderschrijft het akkoord en onderstreept zo dat de architectenbranche zich zal inzetten voor een zo snel mogelijke transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk. De praktijk van de uitputting van grondstoffen en de realiteit achter internationale afspraken, zoals ‘Parijs’, maken het noodzakelijk dat architecten een voortrekkersrol spelen.

BNA ondertekent Grondstoffenakkoord
Foto via twitter.com/FredSchoorl

Namens de BNA zal directeur Fred Schoorl op 24 januari aanwezig zijn bij de ondertekening van het grondstoffenakkoord. “De BNA heeft technologische en duurzame ontwikkeling als speerpunten voor de jaren 2017-2020 uitgeroepen in het beleidsplan Impact!. Circulaire economie en slim materiaalgebruik zijn daarin cruciaal. Ondertekening van het Grondstoffenakkoord is voor de BNA dan ook een logische stap.”

Reageer op dit artikel