artikel

Casus hergebruik: Betonconstructie Meelfabriek Leiden

Techniek

Casus hergebruik: Betonconstructie Meelfabriek Leiden
bestaande betonconstructie Meelfabriek Leiden

De circulaire bouwketen gaat uit van hergebruik van bestaande materialen. Hoe zit het dan met de garanties en risico’s? Aan de hand van drie casussen onderzocht ABT de herbruikbaarheid van verschillende bouwproducten. Bij de Meelfabriek in Leiden bleek de betonconstructie van zodanige kwaliteit dat deze als basis voor het herontwikkelingsproject is ingezet.

Een aantal jaar geleden onderzocht ABT de hergebruikmogelijkheden van de draagconstructie van de Meelfabriek in Leiden. Dit complex is een aaneenschakeling van bouwvolumes die in verschillende perioden zijn gebouwd.

Bij de meeste volumes was de hoofddraagconstructie gemaakt van beton. Waarschijnlijk omdat dit voor die tijd relatief nieuwe bouwmateriaal goede mogelijkheden bood tegen de hoge ‘korreldrukken’ in de hoge silo’s. Ook de dichtheid en bescherming tegen insecten en knaagdieren zal een overweging zijn geweest.

bestaande betonconstructie Meelfabriek Leiden

Onderzoeken

Bij het beoordelen van de potentie van de draagconstructie zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Dit betrof onder andere dekkingsmetingen, terugslaghamermetingen, ultrasone metingen, drukproeven op boorkernen, carbonatatiedieptemeting en vloerwaterpassing.

Wat opvalt, is dat er enig verschil zat tussen het beton uit 1900 en 1930. Het beton vanaf 1930 toonde echter nauwelijks verschil met het (normale) beton dat we tegenwoordig maken. Het zijn dus vooral de eisen ten aanzien van comfort, duurzaamheid en veiligheid die aanvullende prestaties vragen voor hergebruik van gebouwonderdelen.

05-Meelfabriek-Leiden-_DSC8534_HDR-Edit-Edit-Edit05-Meelfabriek-Leiden-_DSC8534_HDR-Edit-Edit-Edit

bestaande betonconstructie Meelfabriek Leiden

En de garantie?

Voor de Meelfabriek is met verschillende onderzoeksmethoden steekproefsgewijs de bestaande kwaliteit vastgesteld. De kwaliteit is zodanig dat de hoofddraagconstructie als basis is ingezet voor de herontwikkelingsopgave.

 

Dit artikel is een casus uit het hoofdartikel

Circulair bouwen in de praktijk: garanties en risico’s hergebruik.

 

Bekijk ook de andere twee casussen

Reageer op dit artikel