Project

Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister – Verheijen Smeets Architecten

Architectuur

In Horst aan de Maas is een nieuwe school met wijkcentrum verrezen: de Twister. Dit gebouw, ontworpen door Verheijen Smeets Architecten, is gecombineerd met de voormalige Norbertuskerk. Men betreedt het gebouw via de voormalige kerk entree en de karakteristieke gekleurde en grillige takken in de gevel refereren naar de glas-in-lood façade van de kerk.

Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister – Verheijen Smeets Architecten
foto’s: Zebra Studio’s, Venlo

Toelichting door Verheijen Smeets Architecten

De opdracht was het realiseren van een school met wijkcentrum, waar regulier en speciaal basisonderwijs wordt gegeven in een zo open mogelijke setting. Dit alles diende te gebeuren in het “hart van de wijk”, de voormalige Norbertuskerk, een gemeentelijk monument.

Overleg

Vanaf 2014 was er intensief overleg tussen een projectgroep van de school en de projectarchitect over de wijze waarop het PvE en de onderwijsvisie zijn te integreren in het ontwerp. Met een werkgroep-interieur wordt het vaste meubilair en de kleuren en materialen van vloeren en wanden bepaald. Ook worden de uitgangspunten voor het losse meubilair bepaald. Door deze zorgvuldige doorwerking van in- en exterieur, in combinatie met intensief overleg met gebruikers, is een breed gedragen harmonieus totaalbeeld ontstaan.

Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister - Verheijen Smeets Architecten

Foto: Zebra Studio’s, Venlo

Kerk entree wordt school entree

De school is het begin van een as die verschillende gebouwen in een toekomstig parkachtig gebied met elkaar moet koppelen. De benadering van de school voor de kinderen is aan deze parkzijde waardoor de uitbreiding van het bestaande volume ook aan deze zijde heeft plaatsgevonden. De as snijdt als het ware door het schoolgebouw en eindigt bij de voormalige hoofdentree van de kerk. Dit vormt nu de hoofdentree van de school. De voormalige entree van de Mariakapel is de entree van het geïntegreerde wijkcentrum. Het voormalige kerkgebouw blijft, aan de voorzijde, hierdoor met zijn klokkentoren en grote glas in lood façade het vertrouwde en herkenbare beeld voor de wijk.

Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister - Verheijen Smeets Architecten

Foto Zebra Studio’s, Venlo

 

Zoneringen

De kinderen komen op de as het schoolgebouw binnen en verspreiden zich van hieruit naar de leergebieden op de begane grond en de eerste verdieping. Ieder leergebied heeft een centrale kern met toiletten, garderobe en berging. De leerzones in de leergebieden zijn middels verplaatsbare kastenwanden van elkaar gescheiden. Hierdoor ontstaan flexibele leerzones die afhankelijk van de behoeften meer of minder open worden gemaakt. Door de verkeers-, leer-, en ontmoetingsgebieden een andere kleur vloerbedekking te geven ontstaat helderheid in de zonering van het gebouw. Ontvangst en ontmoeten vindt plaats direct achter de hoofdentree. Hier blijven de oorspronkelijke hoogte, diepte en breedte van het voormalige kerkgebouw voelbaar. De centraal geplaatste keuken, die wordt gedeeld met het wijkcentrum, is hier onderdeel van. Het openbaar karakter en het multifunctioneel gebruik van ruimten start dan ook hier en zal in de toekomst verder uitgroeien. Het priesterkoor is in een verkleinde versie teruggebracht en fungeert als speellokaal en podium. Door de nabij gelegen ruimte in te richten met makkelijk te verplaatsen scheidingselementen en meubilair is dit hele gebied multifunctioneel te gebruiken.

 

Gevels

In de bestaande gevels van de voormalige kerk zijn op een aantal plaatsen kozijnen toegevoegd zonder het bestaande introverte karakter aan te tasten. In het dak is centraal op de as een doorgaande lichtstraat geplaatst die zorg draagt voor lichttoetreding in het centrale deel.
De gevel van de uitbreiding is vormgegeven op een abstracte wijze, bewust afwijkend van het bestaande metselwerk. Hier vind een spel plaats van “grillige abstracte takken” in frisse kleuren die op een eigentijdse manier refereren aan de kolommenstructuur van de grote glas in lood façade van de kerk. De frisse kleuren zijn consequent doorgezet in het interieur.

Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister - Verheijen Smeets Architecten

Foto: Zebra Studio Venlo

Het lichte, transparante gebouw met veel ruimtelijkheid, flexibiliteit en authentieke elementen zorgt voor een inspirerende omgeving waarin kinderen worden uitgedaagd. De integratie van het wijkcentrum geeft een extra dimensie aan dit geheel. De flexibiliteit zorgt ervoor dat men snel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Gebroeders van Doornelaan 25
 • Plaats Horst aan de Maas
 • Projecttitel Schoolgebouw en wijkcentrum de Twister
 • Projectarchitect(en) Robert Coppens
 • Medewerkers Peter van Wylick, Thijs Simons
 • Adviseur constructie Volantis, Venlo
 • Adviseur installaties Volantis, Venlo
 • Adviseur akoestiek Volantis, Venlo
 • Adviseur bouwfysica Volantis, Venlo
 • Aannemer Wijnen Bouw, Horst aan de Maas
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 2320 m2
 • Bruto inhoud 16854 m3
 • Programma schoolgebouw en wijkcentrum
 • Voorlopig ontwerp juni, 2014
 • Definitief ontwerp december, 2014
 • Aanvang bouw maart, 2015
 • Oplevering december, 2015
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 3.220.000 (excl btw)
 • Bouwsom exclusief installaties (€) 2.348.000 (excl btw)
 • Opdrachtgever Dynamiek Scholengroep, Horst aan de Maas
 • Ontwerpbureau Verheijen Smeets Architecten, Tegelen
 • Bouwsom inclusief installaties € 3.900.000 (incl btw)

Locatie

Reageer op dit artikel