artikel

Daas Baksteen en duurzaamheid

productnieuws

ClickBrick lijkt op Lego, maar dan met echte stenen. Steenproducent Daas Baksteen sleepte met dit gevelsysteem het cradle-to-cradle certificaat in de wacht. “Eén-op-één recyclebaar”. “Deze Clickbrick kan wanneer de levensduur van een gebouw verstreken is, probleemloos worden hergebruikt voor een ander pand. Het hoeft niet eerst vermalen of vershredderd te worden.”

Daas Baksteen en duurzaamheid

 

 

Daas Baksteen, een 123 jaar oud familiebedrijf waarvan met Gert Jan den Daas intussen de vierde generatie aan het bewind staat, werd twee jaar lang binnenste buiten gekeerd voordat het certificaat werd afgegeven. De criteria zijn superstreng. Daas Baksteen is werkelijk op allerlei aspecten gecontroleerd: arbeidsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook toxiciteit van grond- en hulpstoffen.”

De stenen worden – net als de traditionele exemplaren – gemaakt van zuivere klei. Waarbij benadrukt wordt dat dit geen aanslag op de natuur betekent. De aanslibbing van klei is namelijk groter dan de behoefte hieraan door de keramische industrie.

Nadat de stenen zijn geperst, worden ze op maat gefreesd. Daardoor zijn ze exact van vorm en maat. De tolerantie op de maten is zelfs minder dan 0,1 mm, waardoor er geen verloop in de gevel zal ontstaan. Het is op vele manieren toepasbaar en onder alle weersomstandigheden te verwerken.

Clickbrick

Daas Baksteen gaat er prat op dat het duurzame bedrijfsvoering hoog in het vaandel draagt. Het drogen en voorverwarmen van de bakstenen gebeurt zoveel mogelijk met de koelwarmte van de ovens. Voortdurend wordt er gezocht naar energiebesparende maatregelen.

clickbrick_2

Vandaar ook de ontwikkeling van de ‘Lego-baksteen’, waaraan jarenlang is gewerkt. ,,We hebben er wereldwijd patent op. In 2006 hebben we er een innovatieprijs mee gewonnen en nu dus het certificaat van Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) gekregen. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt aan producten die op natuurlijke wijze worden afgebroken of voortdurend in het industriële proces kunnen worden hergebruikt. Daarbij zijn we zilver gecertificeerd voor het ClickBrick systeem, de op één na hoogste vermelding.

Bovendien zijn we de eerste producent van grofkeramische gevelmaterialen, die al haar producten van dit certificaat mag voorzien.”

Intussen heeft Daas echter alweer een nieuw soort steen ontwikkeld. ‘De Duecobrick’. Speciaal bedoeld voor gevelsystemen. Gevels vormen namelijk onze specialiteit. Voor de productie van deze steen hebben we een besparing van circa zestig procent weten te bereiken op materialen, energie en ook transportkosten ten opzichte van traditioneel metselwerk. Want als het om duurzaam ondernemen gaat, is stilstand achteruitgang. Vandaar dat we voortdurend zoeken naar nieuwe groene innovatietechnieken. Zo is het EPEA-certificaat voor slechts één jaar geldig. We moeten dus voortdurend blíjven scoren.”

DuecoRock 

Daas 

Het volgende groene project dient zich intussen alweer aan. Er wordt momenteel achter de steenfabriek op een voormalige vuilstort een groot solarpark aangelegd. Acht hectare oppervlakte met in totaal 36.000 zonnepanelen. Een deel van de zonne-energie wordt aan het energienet geleverd, een ander deel gaat naar de steenfabriek van Daas

Daas gaat uit van praktische duurzaamheid. Niet alleen met de mond belijden, maar het ook gewoon dóen. Geen woorden, maar daden. Bij duurzaam ondernemen gaat het er niet om dat je je schaamt voor wat je niet doet, maar dat je trots bent op wat je wél doet.”

Reageer op dit artikel