nieuws

Aanbesteding rijks-kantoorinrichting

Interieur

Rijkswaterstaat heeft afgelopen vrijdag (31 maart) een aanbesteding gepubliceerd om kantoorinrichting voor het hele Rijk circulair in te kopen. Het gaat om stoelen, tafels en kasten voor 100.000 werkplekken.

Aanbesteding rijks-kantoorinrichting
Kantoor Westraven in Utrecht door cepezed
Circulair inkopen

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Hiervoor is het rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de rijksbedrijfsvoering, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangestuurd. Kantoorinrichting is een van de categorieën die vooroploopt in dit programma.

Concreet betekent het dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuw materiaal. Als het echt nodig is om stoelen, tafels of kasten te repareren of te vervangen wordt eerst gekeken of gebruik gemaakt kan worden van materiaal dat reeds in omloop is, zowel binnen als buiten de organisatie. Onderdelen van stoelen, tafels en kasten die niet meer gebruikt worden door de rijksoverheid worden zo optimaal mogelijk hergebruikt, rekening houdend met het milieu en arbo-eisen.

Rijkswaterstaat in 2030 circulair

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dit betekent dat bij het ontwerp en bouw van een snelweg, tunnel of sluis gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerde materialen, zoals recyclebaar asfalt of materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook gaat het om hergebruik van de kleding van stewards op de sluizen, waar nu al mee wordt geëxperimenteerd.

Grootste contract in jaren

Rijkswaterstaat is met deze aanbesteding op zoek naar een partner voor mogelijk 10 jaar, die helpt bij het realiseren van de ambitie. De periode van 10 jaar geeft ruimte voor innovatie. Rijkswaterstaat verwacht dat dit contract marktpartijen zal stimuleren hun werkwijze te veranderen. Het contract bestaat voor een groot deel uit diensten in plaats van producten. De focus komt meer te liggen op het repareren en opknappen van kantoormeubilair.

Feiten en cijfers over deze aanbesteding

  • Start aanbesteding: vrijdag 31 maart 2017
  • Geplande gunningsdatum: 24 juli 2017
  • Ingangsdatum eerste circulaire contracten: 1 september 2017
  • 100.000 werkplekken bij de hele rijksoverheid
Reageer op dit artikel