nieuws

Innovatiekas: levend laboratorium voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid

Geen categorie

Het Innovation Dock in RDM Campus te Stadshavens te Rotterdam is een bijzonder initiatief rijker: de Innovatiekas. Dura Vermeer, Gemeentewerken Rotterdam, Public Domain Architecten en Hogeschool Rotterdam delen de ruimte. De partijen willen zo ‘een levend laboratorium’ creëren dat innovaties op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid ontwikkelt en realiseert.

Innovatiekas: levend laboratorium voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid

Het idee om een Innovatiekas te delen, vloeit voort uit de succesvolle samenwerking tussen de partijen bij de ontwikkeling en de realisatie van het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Om de samenwerking handen en voeten te geven, is een aantal projecten benoemd waar ze de komende tijd vanuit de Innovatiekas aan zullen werken. Dit betreft onder meer de ontwikkeling en realisatie van een Duurzaam Transferium, het Aqua Dock en het gestalte geven aan het Innovation Team Drijvend Bouwen. Deze projecten worden ontwikkeld onder de paraplu van het samenwerkingsverband Clean Tech Delta (in 2009 opgericht door tien founding fathers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid), dat de ambitie heeft om uit te groeien tot de wereldhandelszone waar wordt geïnvesteerd in toepassing van schone technologie die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren.

Projecten

  • Het Duurzaam Transferium betreft het ontwerp en de constructie van een klimaatneutraal transferium aan de Keilestraat in Rotterdam, met onder meer een voorziening voor duurzame mobiliteit (elektrisch vervoer over water en land).
  • Het Aquadock is een experimentele productieomgeving (nieuwe technieken, producten en prototypes) op het gebied van bouwen op water, die gesitueerd wordt in de Dokhaven.
  • In het Innovation Team Drijvend Bouwen werken Dura Vermeer, Gemeentewerken Rotterdam, Public Domain Architecten en Hogeschool Rotterdam samen aan innovatieve, duurzame en klimaatadaptieve projecten.
  • Bij het Aquadock en het Innovation Team Drijvend Bouwen zal nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de aanwezige opleidingen en bedrijven van RDM Campus en het actief betrekken van studenten bij ‘Bouwen op Water’ projecten.
Reageer op dit artikel