nieuws

De Spontane Stad van Urhahn Urban Design

Geen categorie

Urhahn Urban Design gelooft in steden en vooral in de gedachte dat de stad voor de mensen is, waarbij gebruikers en gebouwde omgeving elkaar beinvloeden. Deze filosofie komt tot uitdrukking in ‘de ‘Spontane Stad’. Volgens Urhahn moet een ontwerp ruimte bieden aan onverwachte ontwikkelingen, kansen die zich voordoen, gebruikers die zich aandienen en initiatieven van mensen.

De Spontane Stad van Urhahn Urban Design

 

 Urhahn werkt aan verschillende projecten waarmee de Spontane Stad in de praktijk wordt gebracht. Een van de projecten is de Haagse Binckhorst. Een 130 hectare groot binnenstedelijk werkgebied waarvoor een ambitieuze koers is uitgezet voor de ontwikkeling van een omvangrijk stadspark, een nieuwe stadsentree en vele vierkante meters voor woon- en werkprojecten. Al deze plannen zijn in de koelkast gezet nu er geen kapitaal is. Urhahn Design werkt in opdracht van de gemeente Den Haag aan een opgave de Binckhorst organisch te transformeren.

Ook in Zaandam is Urhahn actief. Daar is het bureau ingeschakeld om de bewoners van de Schildersbuurt meer bij de plannen van de gemeente te betrekken. Met een serie inhoudelijke werksessies met de buurt is samen nagedacht en is er naar de bewoners geluisterd. Met de hulp van maquettes, referentieprojecten en het in kaart brengen van de wensen is nu een gezamenlijke visie opgesteld.

Bekijk een filmpje van de inwoners van Zaanstad

Reageer op dit artikel