nieuws

Stationsproject Oostende uit de startblokken

Geen categorie

De werkzaamheden voor het stationsproject in Oostende zijn vandaag gestart. Het treinstation wordt gerenoveerd en heringericht, er komt een nieuw trein-, bus- en tramstation, de ferryterminal wordt vervangen en in het havengebied komt een nieuwe bus- en tramstelplaats.

Stationsproject Oostende uit de startblokken

Al met al wordt onder auspiciën van Dietmar Feichtinger Architectes een stadsdeel met een oppervlakte van meer dan 100.000m² opgewaardeerd.

  

Een van de speerpunten is te zorgen dat de reiziger gemakkelijk zijn weg kan vinden, ook als hij wil overstappen van het ene transportmiddel naar het andere. Daarom komt er een nieuw bus- en tramstation met vlot toegankelijke perrons vanwaar men makkelijk kan overstappen op andere vervoermodi.

Oude situatie

Vandaag scheiden een fietsenstalling en een autoparking de treinsporen van de bus- en tramhaltes. In het vernieuwde station zullen alle perrons naast elkaar liggen in een open plein. Onder dat plein zal een fietsenstalling voor 1.300 fietsen en bromfietsen schuilen. En op de rand van dat plein wordt een parkeergebouw voor 680 auto’s opgetrokken dat met een voetgangersbrug wordt verbonden met de perrons.

Perrons

De treinperrons worden verlengd en verhoogd, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt. Bovendien wordt de spoorweginfrastructuur – sporen, wissels en bovenleidingen – te vernieuwd. Een hoge luifel zal de perrons overdekken en beschutting bieden aan de reizigers.

Open plein

Door de vele gebouwen die vandaag naast het treinstation staan te vervangen door een enkel bouwvolume en door de ernaast gelegen bus- en tramstelplaats te verplaatsen naar de haven, wordt een open plein gecreëerd. Een verkeersluw plein waarop de tramlus wordt heringericht die niet langer door de Hazegraswijk zal lopen.

Haven

Het vernieuwde station zal zich ook naar de achterliggende haven openen. De huidige ferryterminal wordt vervangen door een maritieme hal waarvan de grote glazen wand uitzicht zal bieden op de haven.

Tijd en middelen

Om het stadsgebied te herwaarderen, investeren de projectpartners samen 150 miljoen euro. Deze investering wordt over vele jaren gespreid, want pas midden 2017 zijn alle treinperrons volledig vernieuwd. Dat moet om de bussen, trams en treinen onverminderd door te laten rijden. De sporen gaan één voor één buiten dienst.

Eerste fase

Midden volgend jaar al zal de stationshal heringericht en de stationsgevel heropgefrist zijn. Nog een jaar later wordt de ondergrondse fietsenstalling, het parkeergebouw en de maritieme hal opgeleverd en zal de overkapping van het voorperron afgewerkt zijn.

Reageer op dit artikel