nieuws

Nieuwe DNR voor architecten en ingenieurs

Geen categorie

De DNR is vernieuwd en volgens de BNA verbeterd. De DNR 2001 heeft betrekking op de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De eerste DNR stamt uit 2005.

Nieuwe DNR voor architecten en ingenieurs

 

 

De herziening van de DNR 2005 heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijke formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporig aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000 of € 2.500.000.

De DNR 2011 is digitaal. Het blijft mogelijk om gedrukte exemplaren te bestellen via de websites van BNA en NLingenieurs. Daarop zijn ook de herziene versies te vinden van de Toelichting op de DNR, de Engelse DNR, en de Model Basisopdracht. De Standaardtaakbeschrijving is in 2009 herzien (STB 2009) en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

 

Reageer op dit artikel