nieuws

Commentaar Bouwend Nederland op Rijksbegroting 2011

Geen categorie

Bouwend Nederland heeft de rijksbegroting 2011 geanalyseerd op relevante bouwonderwerpen en deze voorzien van commentaar. Eerder publiceerden wij al de standpunten en conclusies uit de Rijksbegroting 2011 ten aanzien van de bouw en infrastructuur.

Commentaar Bouwend Nederland op Rijksbegroting 2011

 

 

Tot slot de belangrijkste standpunten van Bouwend Nederland in samenvatting.

Bouwinvesteringen

Hoewel het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het eerste halfjaar van 2010 vergeleken met het eerste halfjaar van 2009 bijna verdubbelde, verwacht Bouwend Nederland dat het herstel nog wel even op zich laat wachten.

Woningbouw

Het op peil houden van de woningbouw en doorstroming op de woningmarkt blijft onverminderd van belang, aangezien er door de groei van het aantal huishoudens tot 2020 nog ongeveer 500.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Bouwend Nederland is verheugd over VROM-maatregelen om de stagnerende woningbouw te steunen, maar maakt zich ernstige zorgen over de realisatie van de woningbouwopgaven in de komende jaren, zowel wat betreft de nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad.

Gebiedsontwikkeling

Nederland staat de komende jaren nog voor belangrijke en grote opgaven op het gebied van de ruimtelijke inrichting. Deze opgaven vragen om een blijvende inzet en betrokkenheid van het Rijk; beleidsmatig én financieel. De Rijksbegroting kan fors ontlast worden door in te zetten op publiek-private samenwerking (PPS).

Energiebesparing en duurzaam bouwen

Om het lage ontwikkeltempo op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing op te schroeven pleit Bouwend Nederland ervoor om bij eigenaren veel nadrukkelijker de meerwaarde in beeld te brengen van een woning of gebouw met een laag energieverbruik. Dat kan het best via het verbeterde energielabel.

Aanbestedingswet

Het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet houdt weinig concreets in voor opdrachten beneden de drempel. De vrijheid van aanbesteders is Economische Zaken blijkbaar meer waard dan het ongemak dat daardoor voor ondernemers – met name mkb – ontstaat.

Minder administratieve lasten

Het ministerie van Economische Zaken is samen met het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de reductie van regeldruk en administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de gehele Rijksdienst. Dit wordt opgepakt door de Regiegroep Regeldruk. Het rijksbrede doel is om de administratieve lasten voor bedrijven in 2011 met 31,5% te verlagen (ten opzichte van 1 maart 2007).

Reageer op dit artikel