nieuws

Markt sociale huurwoning vastgelopen

Geen categorie

(Toekomstige) huurders dreigen in de problemen te komen bij het zoeken van een nieuwe huurwoning nu de wachttijd voor een sociale huurwoning verder op loopt. Door de crisis kopen steeds minder huurders een woning waardoor de doorstroming in veel grote en middelgrote steden is vastgelopen.

Markt sociale huurwoning vastgelopen

 

 

 

Daarnaast wordt een substantieel deel van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan personen met een urgentieverklaring, zoals voormalige asielzoekers die vallen onder de zogenoemde generaal-pardonregeling en bewoners die door stadsvernieuwing (sloop van sociale huurwoningen grotendeels ten faveure van koopwoningen) gedwongen moeten verhuizen.

Hierdoor is in veel steden de markt volledig stil komen te liggen. In Utrecht bijvoorbeeld moeten toekomstige huurders zo’n 6,5 jaar wachten voordat zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In deze gemeente werd een derde van de vrijgekomen woningen toegewezen aan de ‘urgenten’. In Amsterdam was dit 42 procent waar de wachttijd is opgelopen tot zeven jaar. In vergelijking met Arnhem is dit relatief snel. Daar moeten gegadigden zo’n 10 jaar wachten op een sociale huurwoning.  Volgens de gemeente komt dit mede door de huisvesting van een groot aantal (ex-)asielzoekers.

Verblijfsvergunning

In 2007 is besloten ruim 27 duizend asielzoekers die al langere tijd in Nederland verbleven, een verblijfsvergunning te geven. Ze zijn inmiddels bijna allemaal gehuisvest volgens een door het Rijk opgelegd verdeelmodel.

Wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem: ‘De huisvesting van deze groep is ten koste gegaan van de reguliere woningzoekenden in Arnhem.’ Elfrink wil zich nu richten op de Arnhemse woningzoekenden, en voorlopig liever geen asielzoekers meer huisvesten in de stad – althans zolang het Rijk niet bijdraagt aan het bouwen van meer betaalbare woningen.

In Breda en Den Bosch hebben sloopprojecten geleid tot een hoger aandeel personen dat voorrang kreeg op de huurmarkt. In de regio Rotterdam kwamen in 2009 aanmerkelijk minder sociale huurwoningen vrij dan in het jaar ervoor, terwijl zich juist meer woningzoekenden aanmeldden.

Bron: Volkskrant

Reageer op dit artikel