nieuws

Klimaatverandering in de stad

Geen categorie

Nederlandse gemeenten denken mee over de klimaatverandering en zijn bezig om in dit kader praatprogramma’s te ontwikkelen, ambities vast te leggen en projecten te realiseren.

Klimaatverandering in de stad

 

 

 

 

Vragen waar stedelijke gemeentes mee worden geconfronteerd gaan vaak niet over klimaatkennis. Het zijn meer integrale vraagstukken waarmee de gemeenten kampen. De vragen gaan bijvoorbeeld over nieuwe ontwerpconcepten voor het combineren van waterberging met woningbouw tot het aanplanten van bomen en struiken voor het oplossen van het binnenstedelijk hitte-effect maar ook voor het afvangen van fijn stof.

Publicatie

Dit blijkt uit een publicatie over de resultaten van het dialoogproject ‘Klimaat in de stad’ van Alterra. In de publicatie worden zes praktijkvoorbeelden uitgelicht (Dordrecht, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmer en Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Het dialoogproject ‘Klimaat in de Stad’ is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’ opgezet om te onderzoeken welke klimaatkennis relevant is voor Nederlandse steden, welke kennis ontbreekt en hoe die kennis landt in de stedelijke omgeving.

 

Reageer op dit artikel