nieuws

Woningen mogen in Vlietland

Geen categorie

De gemeente Leidschendam-Voorburg mag in recreatiegebied Vlietland woningen, recreatievoorzieningen en horecabedrijven bouwen. De Vereniging Vrienden van Vlietland was hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State omdat onderzoeken door de provincie naar verkeersbelasting en de gevolgen voor luchtkwaliteit, geluidbelasting en natuur niet zouden deugen. Dat beroep is woensdag ongegrond verklaard.

Woningen mogen in Vlietland

In het noordoostelijk deel van Vlietland tot aan de Oostvlietpolder moeten 100 vrijstaande recreatiewoningen, twee horecabedrijven en 120 gestapelde recreatieappartementen langs het water komen. Ook kunnen op en rond het centrale eiland dat daar in de plas ligt, doorgaande verkeersroutes en een krekenstelsel worden aangelegd. Verder moeten er een gebouw voor indoor-recreatie, vergaderfaciliteiten, een golfbaan, tennisbanen en een ‘avonturenterrein’ worden aangelegd.

De Vrienden betoogden dat het bestemmingsplan niet in een toereikende verkeersafwikkeling voorziet, omdat de bestaande wegen in en rond het gebied de huidige verkeersstroom al nauwelijks kunnen verwerken. Ook zou door de gemeente van onjuiste cijfers over het aantal auto’s dat daar gaat rijden, zijn uitgegaan.

De Raad van State vindt echter dat er door de Vrienden niet aannemelijk is gemaakt dat de toename van verkeer een aanmerkelijke invloed op de natuurwaarden zal hebben. Voorts is door de Vereniging niet aannemelijk gemaakt dat meer auto’s een ‘aanmerkelijke invloed zullen hebben op de recreatieve kwaliteiten van het plangebied’. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat de wegenstructuur van het plan ontoereikend zal zijn.

Een woordvoerder van de Raad van State zegt als toelichting dat het plan nu planologisch goed is. “Het kan door de beugel, er is een goede ruimtelijke onderbouwing. Maar dat zegt verder niets over het eventueel verlenen van de benodigde bouwvergunningen. Daar gelden weer aparte procedures voor.”

Bron: Leidsch Dagblad

Reageer op dit artikel