nieuws

Bouwsector lijdt 115 miljoen schade op bouwlocaties

Geen categorie

Er zijn tussen de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt om de criminaliteit op de bouwplaats met een kwart terug te dringen. Momenteel lijdt de bouwsector jaarlijks zo’n 115 miljoen schade door diefstal, vernieling en geweld op bouwlocaties.

Bouwsector lijdt 115 miljoen schade op bouwlocaties

 

 

Handtekeningen

Justitie, Politie, Bouwend Nederland, de beveiligingsbranche en de verzekeraars ondertekenden vandaag een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd om de criminaliteit op bouwlocaties te verminderen. Onder andere minister Hirsch Ballin en voorzitter Eelco Brinkman van Bouwend Nederland bevestigden op de bouwplaats van de nieuwe ministeries van Jusititie en van Binnenlandse Zaken met hun handtekening de afspraken. 

26.000 diefstallen per jaar

Volgens een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wordt er 26.000 keer per jaar gestolen van bouwplaatsn. In tweederde van de gevallen vinden er ook vernielingen plaats.

Maatregelen

Afgesproken is dat de inspanningen van de ene partij worden beantwoord door prestaties van de andere partij. Zo leidt bijvoorbeeld een geverifieerd alarm van een slim camerasysteem tot effectieve inzet van de politie waardoor indringers sneller in de kraag kunnen worden gevat. Verder daalt de criminaliteit aanzienlijk wanneer camera’s een bouwplaats 24 uur per dag in de gaten houden.

Speciale website

BouwendNederland gaat de aangesloten aannemers ondersteunen bij het in kaart brengen van risico’s op en om de bouwplaats en over het daarbij behorende beveiligingsniveau. Dit gebeurt onder andere via: www.bouwendnederland.nl/beveiligenbouwlocaties.

Reageer op dit artikel