nieuws

Aanstelling Lector Designtheorie op Design Academy Eindhoven

Geen categorie

Design Academy Eindhoven (DAE) heeft het Lectoraat Designtheorie ingesteld, dat een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de visievorming en profilering van de academie als kennisinstituut. Louise Schouwenberg is benoemd tot lector en Gert Staal tot senior onderzoeker.

Aanstelling Lector Designtheorie op Design Academy Eindhoven

Louise Schouwenberg en Gert Staal starten het lectoraat met een diepgravend onderzoek naar de onderzoeksmodellen, waarmee studenten bewust of onbewust werken. Van dat onderzoek wordt meer inzicht verwacht in de reeds aanwezige kwaliteiten van DAE, maar ook inzicht in de leemtes van de kennisontwikkeling en gehanteerde onderzoeksmodellen.

Kenniskring

Daarnaast verkennen Schouwenberg en Staal mogelijke onderzoeksdomeinen en op welke wijzen deze gekoppeld kunnen worden aan docenten en studenten, teneinde een verankering in het DAE-onderwijs te waarborgen. Tenslotte zal het lectoraat betrokken zijn bij de ontwikkeling van de BaMa structuur. In de nabije toekomst wordt door het Lectoraat Designtheorie een kenniskring opgezet, waaraan externe experts, hoofden, docenten en studenten zullen participeren. Het lectoraat valt rechtstreeks onder het College van Bestuur van DAE.

Louise Schouwenberg

Louise Schouwenberg studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, beeldhouwen op de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een loopbaan als beeldend kunstenaar houdt zij zich vanaf 2000 primair bezig met designtheorie. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan en schrijft met regelmaat voor (inter)nationale kunst- en designtijdschriften zoals Frame. Bij diverse organisaties is zij als adviseur betrokken en werkt ze incidenteel als curator van tentoonstellingen op het breukvlak tussen design en beeldende kunst. Sinds 2000 is Schouwenberg als docent verbonden aan DAE, in de eerste jaren binnen het bachelor onderwijs, sinds 2005 binnen het master onderwijs.

Gert Staal

Gert Staal studeerde Nederlands en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van de vormgeving, architectuur en stedebouw. Hij was als journalist verbonden aan enkele dagbladen, was adjunct-directeur van het Vormgevings Instituut, hoofdredacteur van het vormgevingstijdschrift Items en was tot voor kort lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de Raad voor Cultuur. Staal heeft jarenlang ervaring in het designonderwijs (o.a. op AKV St. Joost en DAE) en het opzetten en aansturen van onderzoek, onderwijs- en communicatieprojecten. Naast deze werkzaamheden programmeert hij seminars over design en treedt regelmatig op als voorzitter van openbare debatten en conferenties binnen het vakgebied.

Reageer op dit artikel