nieuws

Start Kustzone Poort Almere

Geen categorie

In Almere wordt gestart met de ontwikkeling van de Kustzone in het nieuwe stadsdeel Almere Poort. De start van het project komt na instemming van de Almeerse gemeenteraad met het voorstel van het College van B&W om een overeenkomst aan te gaan met Amvest. Daarmee wordt de IJmeerdijk omgevormd tot een brede promenade, met ruimte voor ongeveer 2600 woningen, 85000 vierkante meter aan kantoorruimte en 10.000 vierkante meter aan horeca en detailhandel.

Start Kustzone Poort Almere

In het door Amvest ontwikkelde plan ‘Duin’ wordt uitgegaan van een strand- en duingebied op de rand tussen polder en water. Drie grote, nieuw aan te leggen zandduinen zijn karakteristiek voor het plan. Deze duinen zorgen niet alleen voor een strandgevoel; de aanleg van duinen leidt ook tot hoogteverschillen, waardoor veel van de woningen uitkijken over het water. De drie duinen die haaks op de dijk liggen, verbinden het lange strand met het achterliggende gebied. De duinen voegen zich tussen de oudste bosgebieden van Almere, die omgevormd worden tot een waardevol bos- en krekenlandschap. Het zoetwatermilieu maakt plantengroei mogelijk die normaal niet in de duinen voorkomt, zoals de magnolia. Ook komt er een boulevard langs de haven, zodat de Kustzone het karakter van een badplaats krijgt.

Almere Kustzone 2013 De Kustzone 2013

Woningen

Het plan bevat appartementen en eengezinswoningen in zowel de huur- als de koopsector, in de duinen, villa’s in de bossen, woningen in woontorens en strandwoningen met een tuin die aan direct het zand grenst. Daarnaast is ruimte voor horeca en werkgelegenheid. Er wordt in hoge dichtheden (gestapeld) gebouwd. Daarmee wordt de ambitie om te differentiëren in woningen en doelgroepen verwezenlijkt.

Geschiedenis

In april 2008 daagde de gemeente Almere drie beleggers uit om – binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde Masterplan – een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te op te stellen. De keuze voor beleggers komt voort uit de Almere Principles, zeven richtlijnen voor een duurzame toekomst van Almere.

Vesteda, BPF Bouwinvest en Amvest gingen de uitdaging aan. In mei 2009 machtigde de Almeerse gemeenteraad het College om met Amvest te onderhandelen. Op 18 februari besloot de gemeenteraad om in te stemmen met het door het college ingebrachte voorstel, om te komen tot een contract met Amvest.

Reageer op dit artikel