nieuws

Project – Lenig gebouw dat kan ademen, opzwellen en krimpen

Geen categorie

Op de Floriade 2012 zal een kantoor- en expogebouw worden uitgevoerd door de TU Eindhoven in samenwerking met WVTTK architecten. De opgave is het resultaat van een RenD-opdracht. Samen met twee andere vaste gebouwen vormt het een drager van de wereldtuintentoonstelling. Na de tentoonstelling vormen de drie gebouwen de basis van het duurzame businesspark Venlo Greenpark.


Het ontwerp heet Breathing Space, wat verwijst naar het feit dat het een lenig gebouw is dat zich aanpast aan haar gebruiker. Het kan in- en uitademen, opzwellen en krimpen. Kenmerkende elementen zijn de zogenoemde groene longen als entrees en de microzones. 

lenig huis-entree.jpg    
De visie Slimbouwen van Jos Lichtenberg vormt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit kantoor waar bij de vraag was hoe de ontwikkeling van Cradle to Cradle kan in duurzame kan inspelen op op de veranderende gebruikersvraag. Slimbouwen verbreedt het toepassingsgebied van C2C voor de bouwindustrie met een integraal duurzaam concept dat op drie niveaus van toepassing is, te weten: conceptueel, energetisch en componentenniveau. 

lenig huis-microzone.jpg
De uitvoering van het gebouw behelst vier processtappen met een volledig demontabel gebouw als resultaat, doordat componenten niet (chemisch) worden gemengd. Hergebruik van het karakteristieke houten skelet is hierdoor goed mogelijk. De groeiende vraag vanuit de markt naar C2C toepassingen in de bouw wordt nu geplaatst in een procesbenadering met een integraal duurzaam concept waarmee het praktisch uitvoerbaar wordt.

lenig huis-Breathing-Space.jpg    

Reageer op dit artikel