nieuws

Trage procedures knelpunt bij nieuwbouwprojecten

Geen categorie

Acht van de tien projectontwikkelaars en zeven op de tien ontwikkelende woningbouwcorporaties ondervinden bij nieuwbouwprojecten het meeste hinder van de langdurige processen die met de nieuwbouw gemoeid zijn. Vanwege de huidige crisis is extra snelheid van belang bij de plannen die herontwikkeld moeten worden. Belangrijkste oorzaak van de vertraging zijn de procedures vanuit en invloed van de overheid.

Uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy, in opdracht van het Netwerk Conceptueel Bouwen,   onder 200 projectontwikkelaars en grotere woningbouwcorporaties blijkt dat conceptueel bouwen de gewenste snelheid kan brengen.   

Door de huidige crisis wordt het aantal nieuwe woningen in 2010 en 2011   teruggebracht tot 60.000. Gevolg is dat in de toekomst een inhaalslag gemaakt moet worden om de woningmarkt vlot te trekken. Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties nemen bij de realisering van het aantal nieuwbouwprojecten zestig project voor hun rekening. Het is van belang om bij deze groep alle knelpunten weg te nemen. 

Een mogelijke oplossing is conceptueel bouwen. De winst die bij hergebruik van bestaande concepten te halen is, ligt in het feit dat de concepten zich reeds bewezen hebben in onder andere snelheid en kwaliteit. Het planproces en het verkrijgen van de juiste vergunningen gaat hierdoor veel sneller. Andere voordelen van conceptueel bouwen zijn dat er minder administratieve rompslomp is, dat er reeds veel achtergrondgegevens en documentatie beschikbaar zijn en dat de kosten lager zijn ten opzichte van het traditionele bouwen. 

Reageer op dit artikel