nieuws

Brussel geeft Design Centre acht miljoen

Geen categorie

European Design Centre (EDC) heeft twee Europese contracten binnengehaald met een gezamenlijke waarde van acht miljoen euro. EDC diende twee projectvoorstellen in onder het Innova-programma van de Europese Commissie. Beide voorstellen zijn goedgekeurd en worden nu omgezet in contracten.

Het eerste project, Bcreative, richt zich op de totstandkoming van een Europees kennisnetwerk voor de Creatieve Industrie. In het tweede project, InnoExpo, worden er in zes Europese steden en regio’s innovatieweken georganiseerd met als doel een breed publiek te interesseren voor innovatie. Ook komt er financiële steun voor de continuering van de Design Management Europe (DME) Award in 2010 en 2011.

In de creatieve disciplines zoals design, mode en gaming verloopt de keten van idee naar creatie en vermarkten niet erg soepel. Starters in de creatieve industrie krijgen moeilijk toegang tot risicokapitaal en ondervinden problemen bij het beschermen van hun intellectuele eigendomsrechten. Vaak ontbreekt het ook aan ondernemersvaardigheden. In Bcreative worden deze belemmeringen aangepakt. Gedurende een periode van twee jaar worden 250 veelbelovende starters begeleid naar een fase van snelle groei. De geselecteerde bedrijven krijgen een kwaliteitskeurmerk en worden gekoppeld aan investeerders. Ook wordt jaarlijks een businessplan-competitie georganiseerd.

In het project InnoExpo organiseert European Design Centre zes innovatieweken in Europese regio’s met als doel een breed publiek te interesseren voor innovatie. Het gaat om grootschalige publieksevenementen die met name zijn bedoeld om scholieren en studenten te interesseren voor een loopbaan in een van de innovatieve sectoren. De innovatieweken worden georganiseerd in Milaan, Barcelona, Lissabon, Kortrijk, Vilnius en Tallinn. De projecten gaan in september van start en eindigen in 2011. Met de twee contracten is een totaalbedrag gemoeid van 8 miljoen Euro. Daarvan wordt 4,3 miljoen bijgedragen door de Europese Commissie. Het resterende bedrag wordt door de partners zelf ingebracht.

www.edc.nl

Reageer op dit artikel