nieuws

Scheveningen, badplaats van de toekomst

Geen categorie

Scheveningen moet in de toekomst weer de swingende badplaats van Europa worden. Tenminste als het aan wethouder Marnix Norder van Bouwen en Wonen van de gemeente Den Haag ligt. Afgelopen vrijdag presenteerde hij het concept masterplan ‘Scheveningen-kust’ waarin wordt ingezet op het verder ontwikkelen van het zeefront. Investeringen in de openbare ruimte, aantrekkelijke pleinen en het aantrekken van voorzieningen met internationale allure en topattracties moeten daar aan bijdragen.

Schev-openiaanzicht nw pier.jpg
Aanzicht nieuwe Pier.

De badplaats ondergaat op sommige delen een ingrijpende gedaantewisseling. De Pier krijgt een grote attractie zoals het reuzenrad in Londen. Voor de Pier komt een nieuw plein met attracties en de Pier wordt verlengd met familie- en avonturenattracties, zoals een zeezwembad. Watertaxi’s moeten de bezoekers gaan vervoeren naar Scheveningen Haven. 

Schev-de nieuwe boulevard.jpg    Schev-entree naar zee.jpg
De Boulevard krijgt een meer open             Entree naar zee.
karakter.

De gesloten gebouwen aan de zeezijde van de Boulevard krijgen een meer open karakter en moeten zo uitnodigen tot een bezoek. Hiervoor worden de gesloten voorgevels van het Kurhaus, het Palacecomplex, Sealife en Vitalizee toegankelijker gemaakt. Vanaf het land moet de zee weer zichtbaar zijn door brede aantrekkelijke doorgangen. De woningen voor het Kurhausplein krijgen andere gevels zodat ze meer harmonieeren met de architectuur van het Kurhaus. Aan het eind van de promenade komt een nieuwe attractie voor dagrecreatie waardoor de promenade over de volle lengte wordt benut. 

Schev-de nieuwe pier.jpg
De nieuwe Pier

Over de invulling van het Norfolkterrein is   al eerder een beslissing genomen. Op het terrein, onderdeel van Scheveningen Haven, komt een ‘dorpje met kronkelige straten’. Dit bestaat uit ongeveer 800 woningen met daaronder, in de deels gedempte derde haven, een parkeergarage. In de nieuwe plannen is te lezen dat het noordelijke havenhoofd gereserveerd blijft voor visserij. Visserij gerelateerde horeca en winkels worden op een dek gerealiseerd naast de visafslag. Fietsers en voetgangers kunnen zich tussen het noorder- en zuiderstrand verplaatsen via een 25 meter hoge brug. De woningen in het Havenkwartier worden deels gerenoveerd en gesloopt. De flats in het kwartier (Lindoduin) worden gesloopt om plaats te maken voor modernere gebouwen. 

Schev-nieuwe theaterplein.jpg    schev-de havenmond.jpg
Het Circusplein wordt ingrijpend                    De havenmond. 
gewijzigd.

In de plannen worden de pleinen, de Palacepromenade en de Pier onder handen genomen. De Palacepromenade moet een open karakter krijgen. Het ernaast gelegen Palaceplein daarentegen een intiemer karakter. Het Circusplein wordt ingrijpend gewijzigd. Het politiebureau en het casino moeten worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw hotel en nog een theater.  Het casino zou zich daarna kunnen vestigen op de nieuwe Pier. 

De bereikbaarheid van Scheveningen maakt ook onderdeel uit van het plan. Kruisend verkeerd wordt gescheiden van parkeerverkeer en van doorgaand verkeer. Om meer bezoekers en dagjesmensen gebruik te laten maken van alternatief vervoer wordt ingezet op het verbeteren van openbaar vervoer, P+R voorzieningen en fietsenstallingen. 

Als het aan wethouder Norder ligt wordt na de zomer begonnen met het vernieuwen van de boulevard. De werkzaamheden zullen drie jaar gaan duren. Daarna begint de bouw op het Norfolkterrein waarna de rest van Scheveningen aan de beurt is. Voordat het zover is mogen de plannen worden ingezien en zijn op basis van reacties wijzigingen mogelijk. In november buigt de gemeenteraad zich over het masterplan waarna het voor de verschillende deelgebieden verder worden uitgewerkt.

Reageer op dit artikel