nieuws

Brandbeveiliging in atria

Geen categorie

Bij atria met een vrije hoogte van meer dan 12 meter kan niet zonder meer worden vertrouwd op conventionele sprinklerinstallaties. Mark van Zeijl van European Fire Protection Consultants vraagt aandacht voor brandbeveiliging in deze ruimtes.

Bij hoge atria mengt de rook homogeen op, met een uiterst geringe temperatuurverhoging in de ruimte. Dit betekent dat de sprinklers niet worden geactiveerd. Een sprinkler gaat namelijk aan wanneer het smeltpatroon bezwijkt onder de hitte van de brand. Dit patroon zit ín de sprinkler, dus aan het plafond. Tegelijk maakt homogene opmenging dat binnen korte tijd geen zichtlengte meer overblijft.

Ook als er in hoge atria wel sprake is van rooklaagopbouw (waarbij de warme lagen stijgen en de sprinkler kunnen activeren), heeft een conventionele sprinklerinstallatie weinig effect. Dit omdat de rookgassen kleinere waterdruppels meevoeren, zodat ze geen bijdrage leveren aan het beperken van de brand. Daarbij daalt de rook zeer snel tot vloerniveau, zodat zichtlengte ook in dit geval snel verdwijnt. 

Het aanbrengen van sprinklers in een hoog atrium heeft dus feitelijk geen nut en dient alleen om de gehele sprinklerinstallatie gecertificeerd te krijgen.

Als het atrium een kale verkeersruimte is, met alleen niet of moeilijk brandbare materialen, kan deze van sprinklers worden voorzien of met een WBDBO van ten minste 60 minuten worden afgescheiden. Als dit het geval is, zoals bij een zithoek, koffiecorner of receptiebalie, kanplaatselijk een zwevend plafond met sprinklers worden aangebracht. Een andere oplossing is een gestuurde sprinklerinstallatie (de deluge sprinklerinstallatie). Bij deze installaties worden de sprinklers aangestuurd door automatische brandmelders. Dit vraagt een relatief grote investering, voor de aanleg van de brandmeldinstallatie, de besturing en de grote hoeveelheden leidingwerk. Bovendien is de waterschade waarschijnlijk groter.

www.efpc.nl

Reageer op dit artikel